markaz

Usługi komunalne

  • sprzątanie ręczne i mechaniczne (zamiatarka) placów, parkingów, posesji, chodników, trawników
  • odśnieżanie terenów utwardzonych, placów i chodników
  • odśnieżanie parkingów wielkopowierzchniowych
  • odśnieżanie wokół budynków
  • odśnieżanie metodą spychania lub wirnikową
  • w szczególnie trudnych warunkach podejmujemy się odśnieżania dachów o niewielkim nachyleniu.
  • załadunek i wywóz śniegu
  • posypywanie piaskiem i solą
MARKAZ 2012 wszelkie prawa zastrzeżone.